KURS GRUPOWY 

dla osób w wieku od 10 lat
 

wielkość grupy: 4-8 osób

język angielski ogólny na wszystkich poziomach
 

 KURS MATURALNY 

dla osób przygotowujących się do egzaminu dojrzałości
 

wielkość grupy: 3-8 osób

język angielski ogólny, poszerzony o umiejętności i słownictwo sprawdzane na egz. maturalnym
 

 KURS DLA DZIECI 

dla dzieci w wieku 6-10 lat
 

wielkość grupy: 4-8 osób

język angielski oparty głównie na rozwijaniu umiejętności mówienia i słuchania poprzez mini-dialogi,
gry i zabawy językowe

 

 KURS BIZNESOWY 

dla firm
 

wielkość grupy: 4-12 osób

język angielski ogólny, rozwinięty o elementy języka branżowego 
 

 KURS INDYWIDUALNY 

dla klientów indywidualnych
 

wielkość grupy: 1-2 osób

język angielski ogólny, dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia
 

 KOREPETYCJE 

dla klientów indywidualnych
 

wielkość grupy: 1-4 osób

język angielski ogólny, zajęcia skupione na powtarzaniu materiału i omawianiu problematycznych

dla ucznia zagadnień